Pracownicy Muzeum na konferencji „Zielone Upamiętnienie…”

Od 6 do 8 listopada w Krakowie odbywała się konferencja „Zielone Upamiętnianie. Wyzwania trudnego dziedzictwa”. Nasze Muzeum reprezentowały dyrektor dr Violetta Rezler-Wasielewska oraz dr Anna Czerner z Działu Naukowego.

Organizatorzy postawili sobie za cel stworzenie otwartej przestrzeni umożliwiającej dialog reprezentantów wielu różnych grup zaangażowanych w praktyki pamięciowe dotyczące trudnego dziedzictwa, zwłaszcza te w przestrzeni zielonej. Głos oddano zatem organizacjom i specjalistom, aktywistom i przedstawicielom różnych inicjatyw dotyczących pamięci i troski o dziedzictwo, m.in. żydowskie.  Dyskusje toczyły się w czterech tematycznych panelach: pamięciowym, muzealnym, halachicznym i architektonicznym. Doktor Violetta Rezler-Wasielewska została zaproszona do panelu muzealnego, który był okazją do zaprezentowania naszego Muzeum i Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, natomiast dr Ann Czerner uczestniczyła w rozmowach przy Okrągłym Stole: „Trudne dziedzictwo, dialog, KL Plaszow” – z udziałem ekspertów z dziedzin muzealnictwa, architektury, prawa żydowskiego i partycypacji obywatelskiej.

Obradom towarzyszyły: spotkanie z Katarzyną Surmiak-Domańską, dziennikarką i reporterką, autorką „Czystki” nominowanej do tegorocznej Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, interdyscyplinarne warsztaty oraz zwiedzanie terenu byłego obozu KL Plaszow.

Konferencję zorganizowali: Stowarzyszenie FestivALT i Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci Uniwersytetu Jagielońskiego we współpracy z Muzeum KL Plaszow, Żydowskim Muzeum Galicja, krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich, fundacjami Formy Wspólne, Zapomniane i Urban Memory, projektem NeDiPa oraz Instytutem Studiów Międzykulturowych UJ.

 

Fotografie: Katarzyna Bednarczyk

 

Dwie kobiety, w tym...
Kikudziesięciu...
Obrady okrągłego...
Obrady okrągłego...
wstecz