Prace konserwatorskie na Starym Cmentarzu Jenieckim

Wśród pomników Starego Cmentarza Jenieckiego w Łambinowicach uwagę zwraca wyniosły drewniany krzyż posadowiony na złożonym z dużych kamieni kopcu. Monument upamiętnia ofiary I wojny światowej. Teraz trwają przy nim prace konserwatorskie.

Prace prowadzone są na podstawie pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ich trakcie została podjęta decyzja o przywróceniu pomnikowi pierwotnego kształtu. Wiadome jest bowiem, m.in. na podstawie fotografii pochodzącej z ok. 1920 r., że wygląd pomnika miał charakter wtórny. Realizacji zadania podjął się Mariusz Zając z pracowni konserwatorskiej ZAJMART.

Plan renowacji kopca obejmuje następujące zabiegi: rozbiórkę pierwszej warstwy głazów i odsłonięcie warstwy pierwotnej, wzmocnienie jego struktury, iniekcję mikrocementem niwelującą mikrorysy i pęknięcia, oczyszczenie powierzchni głazów gorącą parą pod ciśnieniem, impregnację hydrofobową, a na końcu montaż płyty inskrypcyjnej. Renowacji zostanie również poddany krzyż.

Poinformujemy Państwa o zakończeniu prac.  

 

Pomnik Ofiar I...
Prace...
Pomnik Ofiar I...
Krzyż z Pomnika...
wstecz