Pożegnaliśmy Teresę Kaczmarek

W sobotę, 11 czerwca, na Cmentarzu Półwsi odbył się pogrzeb Teresy Kaczmarek (1929–2022) r. – wielce zasłużonej w upamiętnianiu losów polskich jeńców z obozów specjalnych NKWD. W latach 1991–1996 i 1998–2006 kierowała ona działaniami Rodziny Katyńskiej w Opolu. Zawodowo związana też była Instytutem Śląskim. Przez wiele lat współpracowała z naszym Muzeum.

Teresa Kaczmarek to córka Mieczysława Bętkowskiego – funkcjonariusza Korpusu Ochrony Pogranicza i Policji Państwowej, który po 17 września 1939 r. trafił do obozu specjalnego NKWD w Ostaszkowie, a następnie został zamordowany w Twerze i pochowany w Miednoje. Po wojnie zamieszkała na Opolszczyźnie, gdzie od lat 90. aktywnie działała w Dolnośląskiej i Opolskiej Rodzinach Katyńskich (jednym z inicjatorów wyodrębnienia się opolskiego koła z DRK był ówczesny dyrektor CMJW, dr Czesław Wawrzyniak).

Teresa Kaczmarek była organizatorką wyjazdów do miejsc kaźni i pochówku polskich jeńców na Wschodzie. W czerwcu 1992 r., dzięki staraniom kierowanego przez nią zarządu opolskiego koła, w Twerze, na gmachu byłego NKWD, umieszczona została tablica upamiętniająca mord polskich jeńców. Postawiono także drewniany krzyż przy grobli nad jeziorem Seliger. W 1994 r. ufundowano i umieszczono w Katedrze Opolskiej trzy urny z ziemią z Miednoje, Katynia i Charkowa. Z kolei w 1995 r., z inicjatywy Teresy Kaczmarek i staraniem Rodziny Katyńskiej, na Cmentarzu Komunalnym w Opolu stanął pomnik poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej – Golgota Wschodu, przy którym przez długie lata odbywały się uroczystości rocznicowe. W 2011 r. Teresa Kaczmarek była także pomysłodawczynią wystawy o opolskiej Rodzinie Katyńskiej.

Pani Teresa – uważna, wsłuchująca się w głosy innych, zarażająca energią, otwarta na pomysły, gotowa do pomocy, rozważna, uprzejma… Będzie nam jej bardzo brakowało.

 

wstecz