Powrót muzealiów z toruńskiej pracowni konserwacji

W grudniu do Muzeum powróciły nasze muzealia z Pracowni Konserwacji Zabytków „Arte” w Toruniu. Większość z nich to artefakty, które zostały odnalezione przed laty na terenach poobozowych w Łambinowicach. To przede wszystkim zbiór, liczący ok. 1000 elementów: fragmentów obuwia żołnierskiego oraz pojedyncze egzemplarze butów i skórzane pasy. Konserwacji poddano również stosunkowo dobrze zachowaną parę wysokich, wojskowych butów pchor. Ludwika Lilpopa.

Zdecydowana większość tych muzealiów wymagała szybkiej interwencji konserwatorskiej (dlatego bardzo nas cieszy, że została ona przeprowadzona). Spowodował to wpływ naturalnego środowiska, w jakim one długo przebywały, tj. zmienne warunki wilgotnościowe i temperaturowe, także rośliny i zwierzęta.

Wszystkie elementy, zanim zostały umieszczone w opakowaniach ochronnych i wróciły do naszego magazynu muzealiów, przeszły prace konserwatorskie. Polegały one m.in. na dezynfekcji, oczyszczaniu, a w przypadku skór również na zwilżaniu, uelastycznianiu, impregnacji i polerowaniu.

wstecz