Posiedzenie Rady Muzeum

Wczoraj, 29 czerwca, odbyło się coroczne posiedzenie Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych kadencji 2018–2022. Spotkanie, przeprowadzone w postaci hybrydowej, rozpoczęto od uczenia minutą ciszy pamięci członków Rady, którzy zmarli w czasie od ubiegłorocznego posiedzenia: Czesława Kantorczyka (zm. 15.08.2020 r.), uczestniczącego w jej pracach w dwóch kadencjach (2015–2018,) oraz dr hab. Stanisława Senfta (zm. 14.04.2021 r.), który zaangażowany był w jej działalność w trakcie trzech kadencji (2007–2011, 2011–2015, 2015–2018), m.in. jako przewodniczący.

Zasadnicza część posiedzenia, któremu przewodniczył przewodniczący Rady, prof. dr hab. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego, poświęcona była sprawozdaniu z działalności Muzeum w 2020 r. i planowi na rok 2021. Obydwie kwestie omówiła dyr. dr Violetta Rezler-Wasielewska. Przy prezentacji spraw finansowych włączyła się Czesława Szpaczyńska, główny księgowy Muzeum. Zarówno sprawozdanie, jak i plan pracy zyskały nie tylko akceptację, ale i uznanie Rady, w związku z czym zostały przyjęte.

W spotkaniu udział wzięli również Wicemarszałek Województwa Opolskiego Zbigniew Kubalańca oraz inspektor z Departamentu Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Magdalena Kąciak.

wstecz