Ponad 150 tys. zł na renowację krzyży!

Wkrótce, zaraz po finalizowanych właśnie kwestiach formalnych, ruszą prace w ramach zadania pn. Konserwacja krzyży nagrobnych na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach”. Środki finansowe na ten cel – 121 032,00 zł – pozyskane przez Gminę Łambinowice, w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”, przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do 10 tys. wkładu własnego Wojewoda Opolski doda 20 tys. zł.

Nasze Muzeum jest bardzo zaangażowane w prace konserwatorskie, prowadzone w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, inicjując, planując i poszukując kolejnych źródeł finansowania, a następnie uczestnicząc w realizacji przedsięwzięcia. Z ponad sześciu tysięcy krzyży na Starym Cmentarzu Jenieckim udało się już wykonać prace konserwatorskie i restauratorskie przy ponad czterech tysiącach z nich. Dzięki tegorocznemu dofinansowaniu wkrótce odnowionych zostanie kolejne 410 krzyży.

Pracom tym będą towarzyszyły działania promocyjne. Powstanie film prezentujący zabiegi związane z renowacją krzyży, zostanie zorganizowany konkurs dla dzieci i młodzieży oraz spotkanie podsumowujące przebieg prac konserwatorskich.


 

 

wstecz