Pomnik poświęcony powstańcom warszawskim odrestaurowany!

Zakończyły się prace konserwatorskie i restauratorskie przy Pomniku Powstańców Warszawskich –Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf, zlokalizowanym w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, nad którym Muzeum sprawuje opiekę. Przedsięwzięcie to zostało sfinansowane przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej.

Prace polegały m.in. wykonaniu niezbędnych napraw rdzenia betonowego cokołu, oczyszczaniu głazu i wieńczącego go krzyża, ich impregnacji oraz dodaniu nowych okładzin na cokół, a ponadto na położeniu nowej nawierzchni wokół pomnika i nowych nasadzeniach drzew i krzewów.

Przypomnijmy, że upamiętnienie dotyczy losów ok. 6 tys. powstańców warszawskich (to niemal jedna trzecia ogółu powstańców wziętych przez Niemców do niewoli), którzy w październiku 1944 r. trafili do Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice).

Prace zostały wykonane z inicjatywy Muzeum i za zgodą Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Były pierwszymi od momentu wzniesienia pomnika w 1997 r.

Serdecznie dziękujemy Instytutowi Pamięci Narodowej!

wstecz