Podsumowanie muzealnych zajęć online w 2021 r.

Koniec roku szkolnego jest dobrą okazją do podsumowania muzealnych zajęć. Ze względu na pandemię i obostrzenia sanitarne miały one przede wszystkim formę online.

Od początku roku do momentu rozdania świadectw pracownicy, przede wszystkim Działu Edukacji i Wystaw, wspierani przez kolegów z Działu Naukowego, przeprowadzili łącznie aż 242 zajęcia (!). Większość z nich to były lekcje (229), a niektóre szkoły zaprosiły nas z wykładami (13). Pozostając przy liczbach, informujemy, że we wszystkich zajęciach uczestniczyło aż 5390 uczniów i 243 nauczycieli. Miesiącami zaś największej aktywności były marzec oraz kwiecień, natomiast tematem najczęściej wybieranym przez nauczycieli zbrodnia katyńska (54).

Otrzymaliśmy wiele podziękowań i spotkaliśmy się z uznaniem. Również i my składamy serdeczne podziękowania nauczycielom oraz uczniom. Współpraca z Państwem przebiegała wzorcowo i dała nam wiele satysfakcji. W przyszłym roku szkolnym również pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasza oferta znajduje się tutaj.

wstecz