Początek prac nad filmem o projekcie „Nauka dla społeczeństwa…”

Trwają prace nad filmem, który opowie o nowym przedsięwzięciu badawczym Muzeum. Nagrania rozpoczęły się w Opolu, a już jutro zostaną przeniesione do Łambinowic.

Realizatorem zdjęć jest uznany fotograf Daniel Frymark, wielokrotny laureat konkursów: The National Geographic Poland Award, BZ WBK Press Photo, Leica Street Photo oraz Gdańsk Press Photo. Jego prace były także publikowane w kilku magazynach, m.in. niemieckim „Sternie” i polskim „Dużym Formacie”.

Głównym celem filmu jest popularyzacja prac badawczych, które niedawno rozpoczęły się w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, a będą przeprowadzane w trzech obszarach: archeologii, historii i etnografii. W filmie nie zabraknie także prezentacji naszego Muzeum, o którego misji opowiedzą sami pracownicy zaangażowani na co dzień w gromadzenie, dokumentowanie i przybliżanie współczesnym skomplikowanej historii miejsca pamięci oraz tragicznych losów żołnierzy w niewoli niemieckiej i radzieckiej.

Już we wrześniu będzie można zapoznać się z krótkometrażową wersją filmu, która stanowi materiał promocyjny projektu. Natomiast na ostateczne dzieło trzeba będzie poczekać do drugiej połowy 2024 r., tj. do zakończenia przedsięwzięcia pt.  „Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach”.

 

wstecz