Pierwsze wydarzenia archeologiczne za nami

W Muzeum odbyły się trzy przedsięwzięcia związane z projektem badawczym „Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach”.

W czwartek (18.08), dr Dawid Kobiałka wygłosił w Opolu wykład pt. „Archeologia wspólnotowa – polskie doświadczenia i Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach”. Opowiedział o własnych doświadczeniach w prowadzeniu prac służących włączaniu lokalnej społeczności w badania archeologiczne. Przytoczył wiele przykładów na to, że takie działania prowadzą do podnoszenia świadomości z obszaru ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego.

Następnego dnia (19.08), przenieśliśmy się do Łambinowic, gdzie miała miejsce specjalna edycja „Łambinowickich Spotkań Muzealnych”. W jej ramach, ponownie dr Dawid Kobiałka, wygłosił wykład, zatytułowany „Archeologia zbrodni. W poszukiwaniu grobów masowych z okresu II wojny światowej w chojnickiej Dolinie Śmierci”. Poruszył w nim tematykę nowoczesnych metod i technik wykorzystywanych w badaniach archeologicznych, których głównym celem jest odkrywanie i dokumentowanie zbrodni z przeszłości. Przytaczając swoje doświadczenia z prac w tzw. „Dolinie Śmierci” w Chojnicach wyjaśnił, jak wyglądać będą badania na terenach poobozowych w Łambinowicach.

Dzisiaj (20.08), sale wykładowe zostały zamienione zasadniczo na teren, gdzie można było doświadczyć praktycznej strony archeologii. W parku przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach odbyły się warsztaty archeologiczne. Ich uczestnicy, pod okiem archeologów, mieli okazję wziąć udział we wstępnych badaniach sondażowych, z wykorzystaniem wykrywaczy metali. Przekonali się, z czym związane jest zakładanie wykopu oraz w jaki sposób należy udokumentować znalezione artefakty. Mogli również zobaczyć przedmioty wydobyte z ziemi w miejscu pamięci, a także poznać – za sprawą pracowników Działu Zbiorów i Konserwacji naszego Muzeum – drogę, którą przebyły od chwili odkrycia, aż do zostania częścią muzealnych zbiorów.

Opisane wyżej wydarzenia były wstępem do prac archeologicznych, realizowanych przez następny tydzień na terenach poobozowych w Łambinowicach. Są one pierwszym etapem projektu „Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

wstecz