Pamiątki ze… starej kanapy

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia do zbiorów Muzeum trafiła niezwykła kolekcja: 12 zeszytów oraz mapy (m.in. z naniesionym szlakiem bojowym września 1939 r.), dokumenty, fotografie, publikacje oraz nieśmiertelnik. Zeszyty, które liczą blisko trzy tys. stron, to dzienniki kpt. Zdzisława Koziołkowskiego z niewoli, od 4 września 1939 r. do 7 września 1946 r. (za wyjątkiem 16.03.1943–7.10.1943 r., bo tego zeszytu brakuje). Zapiski dotyczą m.in. pobytu w oflagach w Dorsten i Dössel, a uzupełnione są maszynopisem z 1976 r. pt. „Wspomnienie z Ofic. Obozu Jeńców Nr. VI B w Doessel (Westfalia)”.

Wyjątkowość kolekcji została wzmocniona jej sensacyjnym znalezieniem w skrytce starej kanapy z mieszkania Koziołkowskich w Ostrowie, w której najprawdopodobniej zbiór przeleżał kilkadziesiąt lat. Kanapa po śmierci właścicieli wraz z innymi sprzętami miała zostać zniszczona. Przypadek sprawił, że skrytkę ze zbiorem odkrył Piotr Kosmala, znajomy wdowy po jeńcu wojennym, który jej pomagał, wraz z żoną. Stało się to w sierpniu 2018 r., a o sensacyjnym znalezisku poinformował na swoich łamach „Kurier Ostrowski”.

Obecnie pamiętniki są inwentaryzowane.

Bardzo dziękujemy Piotrowi Kosmali oraz Tomaszowi Cieślakowi za cenny dar!

Na stole leży...
Jeden z pamiętników...
Na stole leży...
Pozostałe pamiątki...
wstecz