Ostatni w 2020 r. zakup jenieckich pamiątek

Dzięki dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego, w grudniu br., udało się sfinalizować zakup bogatej kolekcji jenieckich pamiątek.

Zbiór zawiera 40 jenieckich znaków tożsamości, tzw. nieśmiertelników, wydanych jeńcom wojennym oflagów i stalagów, 163 jenieckie karty pocztowe (Kriegsgefangenenpost) i 75 fotografii. Ponadto przedmioty o charakterze artystycznym wykonane w obozach, jak ręcznie malowany ryngraf z 1941 r. z motywem religijnym, dużych rozmiarów drewniany krucyfiks, grafika autorstwa Zygmunta Pazdy z Oflagu II C Woldenberg, rysunek ołówkiem z karykaturą jeńca ze Stalagu III A Luckenwalde. Interesujące są również: ozdobny, niezapisany brulion notatnika na wpisy pamiątkowe wykonany dla por. Klincewicza (Oflag X A Itzehoe) oraz rysunki, obrazy, fotografie, legitymacje i korespondencja z niewoli ppor. Mieczysława Klauzińskiego.

Łączna kwota zakupu wyniosła 11 300 zł. Obecnie wszystkie elementy zbioru są poddawane inwentaryzacji.

Otwarty pamiętnik...
Cztery fotografie,...
Ryngraf z Matką...
Drewniany krzyż z...
wstecz