Ostatni etap kwerendy w praskim archiwum

Od 2016 r. pracownicy Muzeum, etapami, prowadzili kwerendę naukową w Wojskowym Archiwum Historycznym w Pradze (Vojenský historický archiv). W tym czasie wykonali cyfrowe zapisy ok. 120 tys. dokumentów, na które składają się materiały z obozów jenieckich VIII Okręgu Wojskowego Wehrmachtu, tj. z Teschen, Lamsdorf, Görlitz i Sagan.

Zakończona dzisiaj, trzydniowa wizyta w Pradze była już dziewiątą i ostatnią kwerendą poświęconą dużemu i bardzo wartościowemu dla nas zespołowi archiwalnemu. Tym razem przeprowadził ją zespół w składzie: dr Piotr Stanek (kierownik Działu Naukowego), Dawid Żak (Dział Zbiorów i Konserwacji) oraz Dominik Marcinkowski (Sekcja Komunikacji i Wizerunku). We wcześniejszych kwerendach udział brali także: dr Violetta Rezler-Wasielewska (dyrektor Muzeum), dr Ewelina Klimczak i Monika Sobczak (Dział Edukacji i Wystaw) oraz dr Bartosz Janczak (wówczas – w 2016 r. – pracownik Działu Naukowego).

Efekt kwerend to cyfrowe kopie akt, które włączone do specjalnego zbioru w archiwum Muzeum, są – i będą w przyszłości – przedmiotem naszych wnikliwych badań naukowych oraz podstawą dalszych ustaleń na temat funkcjonowania niemieckiego sytemu jenieckiego. W pozyskanych archiwaliach znajdują się liczne dokumenty urzędowe, korespondencja, statystyki – np. śmiertelności, zachorowalności, zwolnień itp. Ciekawą grupę stanowią m.in. materiały o załodze obozowej, fotografie ze stalagów i komand pracy, a nawet materiały prasowe.

Obozowe archiwa trafiły do Pragi przypadkiem. Pod koniec II wojny światowej, na rozkaz ostatniego komendanta obozu w Teschen płk. Alberta Thielebeina, Wehrmacht wysłał w głąb Protektoratu Czech i Moraw. W nieznanych bliżej okolicznościach, dokumentacja została jednak porzucona i ostatecznie trafiła w ręce czeskich archiwistów.

Wyjazd na kwerendę był finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

Mężczyzna w...
Na stole leżą...
Kilka kartonowych...
POnad dwadzieścia...
wstecz