Ogólnopolskie Spotkanie Rodzin Jeńców II Wojny Światowej – relacja

Po raz kolejny spotkaliśmy się w gronie potomków żołnierzy, którzy w czasie II wojny światowej trafili do niemieckiej i radzieckiej niewoli. Wydarzenie odbyło się w łambinowickiej siedzibie Muzeum.

Zainteresowanie spotkaniem było nadspodziewane – duża sala konferencyjna z trudem pomieściła wszystkich przybyłych, zwłaszcza, że została specjalnie zaaranżowana – uczestnicy spotkania zasiedli przy okrągłych stołach, tworząc przy tym mikrośrodowiska skupione na konkretnych obozach, w jakich przebywali ich ojcowie i dziadkowie. Cieszy liczna obecność krewnych jeńców przetrzymywanych w stalagach, m.in. w Lamsdorf. To ważne, bowiem jak wiemy i jak potwierdziły to rozmowy z naszymi gośćmi, obozy jenieckie, a w szczególności właśnie stalagi, pozostają na marginesie powszechnej wiedzy o II wojnie światowej.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Muzeum dr Violetta Rezler-Wasielewska, przypominając jego ideę i dziękując za wsparcie partnerom wydarzenia: Sieci „Liga Pamięci Jenieckiej” i Muzeum Katyńskiemu, którego przedstawiciel, dr Bartłomiej Bydoń, zabrał głos jako drugi, zwracając się do zgromadzonych: „To wy jesteście pamięcią”.

Popularnonaukowym akcentem spotkania był wykład dr. Piotra Stanka, kierownika Działu Naukowego CMJW, przybliżający problem różnorodności i wiarygodności dostępnych współcześnie źródeł historycznych na temat niewoli polskich żołnierzy. Następnie odbyły się dwa panele: „Muzeum wielu możliwości. Historia pewnej kolekcji” oraz „Mój ojciec. Portret z pamięci”. Pierwszy z nich prezentował na przykładzie darowizny Krzysztofa Toczka różne konteksty współpracy CMJW z rodzinami byłych jeńców, w drugim natomiast kilkoro prelegentów przedstawiło osobiste historie rodzinne. Wzruszającym i inspirującym momentem były wystąpienia osób, które zdecydowały się przekazać Muzeum swoje pamiątki jenieckie. Z refleksjami spotkała się także nasza wystawa plenerowa „Miejsce z blizną”, którą uczestnicy zwiedzili zanim znów usiedli przy stołach, by wymienić się informacjami o własnych doświadczeniach w odkrywaniu jenieckich historii.

Ożywione rozmowy, nie cichnące nawet w autokarze powracającym do Opola, to dowód, że nasze coroczne spotkania są potrzebne. Pięknie dziękujemy Państwu za udział, a tym którzy zdecydowali się powierzyć nam rodzinne pamiątki – za okazane zaufanie.

Doktor Violetta...
Uczestnicy...
Doktor Bartłomiej...
Doktor Piotr Stanek...
Jeniecka karta...
Pracownicy Muzeum...
Konsultacje na...
Prelegenci panelu...
Prelegenci panelu...
Prelegenci panelu...
Uczestnicy...
Prelegenci panelu...
Prelegenci panelu...
Prelegenci panelu...
Prelegenci panelu...
Doktor Violetta...
Uczestnicy...
Uczestnicy...
Uczestnicy...
Uczestnicy...
Rozmowy stolikowe...
Rozmowy stolikowe...
Rozmowy stolikowe...
Rozmowy stolikowe...
Rozmowy stolikowe...
Rozmowy stolikowe...
Rozmowy stolikowe...
Rozmowy stolikowe...
wstecz