Ogłaszamy nabór na wolontariat archeologiczny!

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w pracach wykopaliskowych, zaplanowanych w terminie od 20 do 27 sierpnia, prowadzonych w ramach projektu pt. „Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach”.

Celem prac jest zlokalizowanie masowych grobów Polaków z okresu II wojny światowej – żołnierzy września 1939 r. oraz powstańców warszawskich, zmarłych podczas niewoli w obozach jenieckich Lamsdorf. Do zadań wolontariusza należeć będzie: zakładanie i eksploracja wykopu, przesiewanie ziemi, dokonywanie pomiarów, dokumentacja znalezionych artefaktów oraz prace porządkowe.

Od zainteresowanych oczekiwane są jedynie: chęć zdobycia doświadczenia oraz obowiązkowość i zaangażowanie w powierzone zadania. Mile widziane będzie także zainteresowanie archeologią i historią XX wieku. W zamian oferowana jest praca w zespole doświadczonych archeologów, a także zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia prac wykopaliskowych.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz dane kontaktowe (e-mail i telefon), prosimy przesyłać na adres promocja@cmjw.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. O rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Za uczestnictwo w wolontariacie Muzeum wystawi zaświadczenie.

Uwaga! Muzeum przewiduje możliwość zorganizowania bezpłatnego dojazdu dla wolontariuszy z Opola do Łambinowic i z powrotem (w dniach od 22 do 26 sierpnia, wyjazd o godz. 8.30, powrót o 15.00) lub zwrot kosztów podróży.

Projekt „Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach” dofinansowany jest z Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na rok 2022.

 

wstecz