Ogłaszamy konkurs!

Muzeum organizuje XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Projekt Historyczny „Póki nie jest za późno”, adresowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski, związanymi z wojnami i konfliktami zbrojnymi XX w.

Praca nad projektami powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz ich prezentacji w interesującej i nowatorskiej formie. Dla nauczycieli natomiast przedsięwzięcie może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania prac konkursowych znajdują się w regulaminie.

Projekty wraz ze sprawozdaniem, oświadczeniem i wypełnionym komputerowo formularzem zgłoszenia należy nadsyłać do 19 kwietnia 2021 r. na adres mailowy: . Ogłoszenie wyników nastąpi 4 czerwca 2021 r.

Wszelkich informacji o konkursie udzielają dr oraz mgr z Działu Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, e-mail: , tel./fax 77 434 34 75.

Zachęcamy do udziału!

wstecz