Odeszła Maria Elżbieta Zglińska

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej emerytowanej koleżanki – Elżbiety Zglińskiej, dla większości z nas ikony Muzeum z tych jego czasów, które znamy już tylko z dokumentów, fotografii i wspomnień. Dzięki Jej barwnym, pełnym humoru i plastycznych obrazów opowieściom kilka pierwszych dekad życia naszej instytucji jest nam niewątpliwie lepiej znanych, i to z tej bardzo ciekawej perspektywy – zespołu. Początki pracy Pani Eli w Dziale Administracyjnym, z którym zasadniczo była związana przez całe swoje życie zawodowe, także nim sprawnie przez lata kierując, to rok 1967, zatem czas, gdy instytucja nosiła jeszcze nazwę: Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

Swoje obowiązki Pani Maria wykonywała z dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Nieugięta w śledzeniu i wdrażaniu nowości w zarządzaniu i technologii, energiczna, obdarowująca innych pogodą ducha i serdecznym śmiechem, którego echa niektórzy z nas jeszcze słyszą, wyraziście zapisała się w naszej pamięci i pamięci Muzeum. Udział w jego życiu nie urwał się w momencie Jej przejścia na emeryturę w roku 2000 czy 2002, kiedy ostatecznie zakończyła pracę, ani teraz, gdy uświadamiamy sobie brak Jej obecności np. na corocznych spotkaniach świąteczno-noworocznych, albo w pracach przygotowawczych do jubileuszu 60-lecia CMJW w 2025 r. Pani Ela będzie z nami już zawsze, m.in. dzięki zdjęciom, którymi z pasją dokumentowała życie Muzeum.

Marię Elżbietę Zglińską pożegnamy w najbliższy poniedziałek, 8 lipca, o godz. 12.00 na opolskim cmentarzu komunalnym w Półwsi (tzw. Nowa Kaplica.)

 

wstecz