Od kwerendy do daru

Do zbiorów Muzeum trafiły pamiątki po starszym strzelcu 45. Pułku Piechoty Zygmuncie Krysztafkiewiczu (1908–1942), jeńcu wojennym stalagów IV A Elsterhorst oraz IV B Mühlberg. Przekazał je Michał Kubak, dla którego nie był to pierwszy kontakt z naszym Muzeum. Wcześniej, darczyńca uzyskał w naszej instytucji informacje na temat jenieckich losów wujka, Zygmunta Krysztafkiewicza (nr: 11241) wziętego do niewoli w Łucku 19 września 1939 r. Po zwolnieniu ze stalagu, w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach Z. Krysztafkiewicz trafił do KL Auschwitz (1941 r.), gdzie 20 czerwca 1942 r. zmarł.

Wśród pamiątek, pod względem ilościowym, dominuje korespondencja w formie kart pocztowych, listowników jenieckich Kriegsgefangenenpost oraz listów tradycyjnych – łącznie 74 obiekty. Uzupełnieniem zbioru jest siedem fotografii, wykonanych prawdopodobnie w Stalagu IV A Elsterhorst, przedstawiających polskich jeńców wojennych.

Zygmunt Krysztafkiewicz nie był jedyną ofiarą II wojny światowej w swej rodzinie. Karta pocztowa z 4 sierpnia 1940 r., wysłana do niego w Stalagu IV A Elsterhorst zawiera przejmujący tekst: „Z płaczem donosimy Ci, że mamy wiadomość o Heniu, niestety jaką! Bogdan pojechał rowerem do Palmir, gdzie Henio ostatnio był widziany, po poszukiwaniach znalazł u sołtysa wśród innych przechowywanych w skrzyni blaszkach oznakę Henia z jego własnoręcznym wyryciem! Czy możemy mieć teraz nadzieję jeszcze? Pogrążyło nas to w ciężką boleść. […] Pamiętaj o nim w serdecznych modlitwach, również módl się o ukojenie dla nas. […] W nieutulonym żalu – Mama i siostry”.

Dział Zbiorów i Konserwacji przystąpił do naukowego opracowania daru.

wstecz