Od dulagu do stalagu. Ważna rocznica

Po 39 dniach funkcjonowania obozu przejściowego, Dulagu VIII B, decyzją władz III Rzeszy, zmieniono jego status na obóz stały dla szeregowych i podoficerów – Stalag VIII B Lamsdorf. Wydarzenie to miało miejsce 4 października 1939 r., dokładnie 83 lata temu.

Od uruchomienia Dulagu VIII B (26 sierpnia 1939 r.) przeszło przez niego ok. 43 tys. Polaków, przede wszystkim żołnierzy Wojska Polskiego, ale także cywilów, wśród których był m.in. o. Maksymilian Kolbe. W Stalagu VIII B natomiast, do końca II wojny światowej przetrzymywani byli jeńcy różnych armii walczących z Niemcami, głównie brytyjskiej – stąd obóz ten był zwany potocznie brytyjskim – Britenlager. Do dziś z obozowej zabudowy przetrwało niewiele: baseny przeciwpożarowe, szczątkowe fragmenty baraków mieszkalnych i pomieszczeń magazynowych oraz Aleja Kasztanowa, którą jeńcy byli prowadzeni do obozu. W połowie 1943 r. stalagowi podporządkowano utworzony w połowie 1941 r. nowy obóz – Stalag 318/VIII F Lamsdorf (Russenlager), a potem także Stalag VIII D Teschen. W końcu 1943 r. kompleks Lamsdorf nazwano Stalagiem 344 i pod tą nazwą funkcjonował, gdy na początku października przywieziono tu kolejnych polskich żołnierzy – powstańców warszawskich, i do końca wojny.

Przez obozy jenieckie Lamsdorf w latach II wojny światowej przeszło w sumie ok. 300 tysięcy jeńców należących do kilkudziesięciu narodów z całego świata. W styczniu 1945 r. rozpoczęła się piesza ewakuacja jeńców. Oddziały Armii Czerwonej wkroczyły na teren obozu 17 i 18 marca 1945 r.

 

wstecz