Obradowali inwentaryzatorzy muzealni

W czwartek (19 maja) we wrocławskim Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych 2022. Udział w nim wzięła mgr Elżbieta Góra, kierownik Działu Zbiorów i Konserwacji. Zebraniu towarzyszyła dwudniowa konferencja.

Przedstawicielka Muzeum, będąca członkinią PSIM, najpierw uczestniczyła w przedstawianiu sprawozdań, planów, propozycji zmian statutowych oraz w wyborze władz stowarzyszenia, a następnie w głosowaniu nad ich zatwierdzeniem – nowym prezesem Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych została mgr Julia Bańburska, kierownik Działu Zbiorów Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

W dniach 19–20 maja odbyła się konferencja pt. „Badania proweniencyjne w pracy inwentaryzatora muzealnego i w procesie zarządzania kolekcją”. Omawiane podczas obrad zagadnienia dotyczyły m.in.: rozbudowy kolekcji muzealnej, badań zbiorów muzealnych oraz nowoczesnych technologii w warsztacie muzealnika.

Wydarzenie to było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów z różnych dziedzin, reprezentujących liczne muzea i instytucje administracji publicznej. W ramach spotkania zorganizowano także zwiedzanie wnętrza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz wystawy czasowej „Zmierzch epoki tytoniu”.

 

Zabytkowa sala...
Wnętrze pracowni....
Wnętrze zabytkowej...
10 osób ogląda...
wstecz