O archeologii na najbliższym Łambinowickim Spotkaniu Muzealnym

Dobiegający końca projekt „Nauka dla Społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach” to dobra okazja, aby spotkać w szerszym gronie i poznać rezultaty tego bardzo ciekawego przedsięwzięcia.

Przez ostatnie dwa lata w łambinowickim Miejscu Pamięci trwały intensywne prace nad tzw. mapowaniem terenów poobozowych oraz cmentarzy wojennych. Za tym określeniem kryją się interdyscyplinarne badania prowadzone takimi metodami, jak: analiza dokumentów zastanych (w tym map i planów, archiwalnych oraz współczesnych zdjęć lotniczych), wykorzystanie pochodnych lotniczego skanowania laserowego, eksploracja terenu z użyciem georadaru oraz detektorów metalu, a także fotogrametria.

Umożliwiło to identyfikację bardzo wielu reliktów obozowej (i częściowo poligonowej) przeszłości: baraków jenieckich, latryn, magazynów, traktów komunikacyjnych, rowów przeciwlotniczych czy dołów na śmieci. W sumie wykonano cztery wykopy sondażowe, a  to w połączeniu z poszukiwaniami z użyciem detektorów metalu pozwoliło podjąć z ziemi ponad 600 obiektów o obozowej proweniencji – od guzików żołnierskich i jenieckich znaków tożsamości, poprzez liczne przedmioty użytku codziennego, na elementach infrastruktury kończąc. Za największe natomiast odkrycie uznać należy ujawnienie na Starym Cmentarzu Jenieckim grobów jeńców włoskich i identyfikację szczątków dwóch żołnierzy z tej grupy.

Podczas spotkania pokażemy wystawę finalizującą projekt, a w jej ramach część tych znalezisk. Ekspozycji pt. Lamsdorf/Łambinowice. Archeologia miejsca pamięci będzie towarzyszyć projekcja filmu Daniela Frymarka pod takim samym tytułem. Państwa przewodnikiem po fascynującym świecie archeologicznych badań będzie m.in. dr Kamil Karski, uczestnik projektu, zawodowo związany z Muzeum KL Plaszow w Krakowie.

Przygotowaliśmy coś jeszcze – warto to sprawdzić osobiście, pojawiając się 8 maja o godz. 17.00 w łambinowickiej siedzibie Muzeum. Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie - Lamsdorf/Łambinowice. Archeologia miejsca pamięci

 

wstecz