Nowy statut i nazwa Muzeum

Przypominamy, że 1 stycznia 2018 r. zmieniła się podległość naszej instytucji. Muzeum jest współprowadzone przez Samorząd Województwa Opolskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja otrzymała nowy statut, którego aktualna wersja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 29 grudnia 2017 r. i wchodzi w życie 13 stycznia br. (wtedy też zostanie zamieszczona na stronie internetowej). Od tego dnia nowe, krótsze brzmienie zyska nazwa placówki – będzie to Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Te same pozostaną dane adresowe, godziny otwarcia i możliwość korzystania z naszej oferty, do czego zapraszamy.

wstecz