Nowy nabytek ze zbiórki publicznej

Dzięki środkom zebranym w ramach zbiórki publicznej, Muzeum zakupiło właśnie kolejny interesujący artefakt dotyczący tematyki polskich jeńców wojennych. Jest nim portret malarski wykonany w 1943 r. w Oflagu II C Woldenberg (o czym świadczy sygnatura w rogu pracy). Obraz najprawdopodobniej przedstawia ppor. Józefa Wyszyńskiego (takie imię i nazwisko zapisane jest na odwrocie), jeńca Oflagu II A Prenzlau, który w listopadzie 1940 r. został przeniesiony do Oflagu II C Woldenberg.

Znamy również autora dzieła. Jest nim ppor. Edmund Czarnecki, ur. w 1906 r., który w kampanii wrześniowej walczył w 4. Kujawskim Pułku Artylerii Lekkiej. Jako jeniec Oflagu XVIII A Lienz, a od czerwca 1940 r. Oflagu II C Woldenberg, poświęcał się malarstwu: w latach 1939–1940 w Oflagu XVIII A Lienz namalował portret świętego Huberta (który potem zawisnął w kaplicy obozowej) oraz obrazy pt. Jenieckie jasełka i Zmartwychwstanie.

Zakupiony obiekt muzealny ma dwojaką wartość: dokumentuje artystyczną aktywność polskich oficerów przetrzymywanych w oflagach, a zarazem uwiecznia podobiznę jednego z nich, i to w formie, w jakiej ten zapewne sam chciałby siebie widzieć, pomimo utrudzenia niewolą i poczucia klęski. Cieszymy się, że korzystając z Państwa ofiarności, mogliśmy zakupić nowy nabytek, co miało miejsce podczas aukcji przeprowadzonej w Domu Aukcyjnym Ostoya w Warszawie.

wstecz