Nowa definicja Muzeum!

W drugiej połowie sierpnia (20–28.08.22) w Pradze odbyła się 26. Konferencja Generalna International Council of Museums (ICOM) – tj. największej światowej organizacji skupiającej muzea, muzealników i muzeologów, liczącej ponad 40 tys. członków. Jednym z najważniejszych elementów konferencji było – poprzedzone dyskusją – zatwierdzenie nowej definicji muzeum.

Środowisko muzealników na całym świecie z dużym zainteresowaniem obserwowało przebieg konferencji, podczas której odbyło się ponad 600 wykładów, dyskusji i debat, przy udziale blisko tysiąca prelegentów i ponad 3,5 tys. zarejestrowanych uczestników ze 123 krajów, w tym z Polski.

Zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie ICOM nowelizacją (w wolnym tłumaczeniu) „Muzeum jest trwałą instytucją publiczną nienastawioną na osiąganie zysku, która bada, zbiera, konserwuje, interpretuje i przedstawia dziedzictwo materialne i niematerialne. Otwarte dla publiczności, dostępne i integracyjne muzea wspierają różnorodność i zrównoważony rozwój. Działają i komunikują się etycznie, profesjonalnie, przy udziale społeczności, oferując różnorodne doświadczenia edukacyjne, rozrywkowe, refleksję i dzielenie się wiedzą.”

W Polsce trwają prace nad zmianami w obowiązującej ustawie o muzeach, także definicją muzeum.

 

wstecz