Nasze wystawy w Kielcach i w Rogoźnicy

Po okresie naznaczonym pandemicznymi obostrzeniami życie kulturalne wraca do stanu sprzed koronawirusa. Odbywają się koncerty, spektakle, wernisaże. Wraca również zainteresowanie instytucji wypożyczaniem wystaw przygotowanych przez CMJW.

Do końca kwietnia, w „Przystanku Historia” Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, zwiedzać można ekspozycję „Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”, której głównym tematem jest zbrodnia katyńska. Wystawa jest poświęcona polskim jeńcom wojennym w niewoli radzieckiej, a w szczególności losom internowanych w obozach specjalnych NKWD.

Inna wystawa, mianowicie „Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939–1945” będzie do połowy czerwca prezentowana w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Przedstawione na niej materiały są świadectwem wyjątkowej postawy i hartu ducha polskich żołnierzy oraz znaczącej roli działalności sportowej w niewoli.

Zachęcamy do zwiedzania naszych wystaw!

 

wstecz