Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Dzień wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, który przypada na 27 stycznia, został uznany w 2005 r. za Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Wśród polskich jeńców wojennych również nie brakowało Żydów. Losy wielu z nich były tragiczne.

To, że w Wojsku Polskim w okresie przedwojennym służyło wielu obywateli RP pochodzenia żydowskiego nie było niczym osobliwym – wszak armia odzwierciedlała strukturę społeczną wielonarodowościowego, zróżnicowanego etnicznie i kulturowo państwa. Do niewoli Wehrmachtu trafiło ok. 60 tys. Żydów. Zagłada dosięgła przede wszystkim szeregowych i podoficerów, którzy ze stalagów zostali odesłani do gett, finalnie w zdecydowanej większości ginąc wraz ze swoimi rodzinami w akcjach masowej eksterminacji. Nieporównywalnie większe szanse na przeżycie mieli oficerowie znajdująca się w niemieckich oflagach. Przeżyli wojnę, choć nie ominęły ich szykany.

wstecz