Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Co roku 18 kwietnia pamiętamy w sposób szczególny o wszystkich, którzy zajmują się ochroną i konserwacją zabytkowych obiektów. To wyraz uznania dla m.in. konserwatorów i historyków sztuki, architektów, archeologów, ale również dla osób i instytucji, które sprawują pieczę nad zabytkami – czy to z tytułu własności, czy w związku z funkcją zarządcy danego obiektu.

Z racji tego, że Muzeum jest opiekunem historycznych terenów objętych ochroną państwa jako Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach, dotarło do nas zaproszenie na wojewódzkie obchody tego ważnego święta, organizowane przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Fundację na Rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 oraz Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu. To zachęta, aby najbliższy kwietniowy weekend (22-23.04) spędzić w otoczeniu sztuki i kultury w Zamku Książęcym Niemodlin. W programie Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków przewidziano prelekcje, pokazy, konkursy, koncerty. Wśród nich naszą uwagę przykuło szczególnie jedno wystąpienie – wykład Grzegorza Molendy „Od znaleziska do zabytku. Znaczenie odkryć przypadkowych w archeologii”.

wstecz