Medal dla prof. Adama Szpaderskiego na wniosek Muzeum

Podczas spotkania poświęconego Zofii Arcimowicz, odbywającego się  15 września w Muzeum Więzienia Pawiak – Oddziale Muzeum Niepodległości, miała miejsce ważna i bardzo miła zarazem uroczystość odznaczenia prof. Adama Szpaderskiego medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.

To prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Muzeum i dowodzi, że działalność naukowa i społeczna Profesora dobrze wpisuje się w polską strategię zarządzania sferą kultury. Głównym bowiem osiągnięciem Laureata jest konceptualizacja rozwijającej się od 2017 r. subdyscypliny naukowej – ekonomiki miejsc pamięci. Na decyzję Ministerstwa niewątpliwie wpływ miał fakt, że prof. Adam Szpaderski nie tylko jest cenionym akademikiem, ale także praktykiem, pełniąc szereg funkcji doradczych, w tym m.in.: głównego konsultanta Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w Dziedzinie Strategii i Zarządzania Edukacją, przewodniczącego Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, doradcy ds. strategii edukacyjnej Muzeum Stutthof w Sztutowie, głównego konsultanta ds. strategii i zarządzania edukacją Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych oraz przewodniczącego Rady Konsorcjum – Sieć „Liga Pamięci Jenieckiej.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy wyróżnienia i ufamy w powodzenie naszej dalszej współpracy na rzecz pamięci jenieckiej!

wstecz