Listopadowa edycja „Łambinowickich Spotkań Muzealnych”

Na wiecznej warcie. 150 lat Starego Cmentarza Jenieckiego w Łambinowicach to tytuł wczorajszego, bardzo interesującego „Łambinowickiego Spotkania Muzealnego”, które odbyło się w jesiennej scenerii Starego Cmentarza Jenieckiego w Łambinowicach, w jego najstarszej części z 1871 r.

Niemała grupa zainteresowanych początkami wojennej nekropolii zgromadziła się w jej kwaterze XV sektora C, wokół pomnika poświęconego ofiarom pierwszego jenieckiego obozu Lamsdorf – żołnierzom francuskim z wojny francusko-pruskiej 1870/1871. Uczestników spotkania powitała dyrektor Muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska, a najnowsze ustalenia naukowe, dotyczące tego odległego czasu, zaprezentował dr Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowego Muzeum. Historię niewielkiej kwatery, obecnie z 52 grobami i znajdującym się na jej środku pomnikiem, przedstawił on w kontekście wojennych działań, przede wszystkim zaś dziejów obozu i żołnierzy internowanych w Lamsdorf przed 150 laty. Bardzo ciekawym wątkiem opowieści dr P. Stanka była nietuzinkowa postać o. Józefa Hołubowicza (1835–1887), jezuity, w którego bogatym życiorysie ważny okres stanowiła opieka duszpasterska nad jeńcami francuskimi. Historyk poświęcił tej karcie w życiu zakonnika tekst, który został opublikowany w szóstym zeszycie Szkiców z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, a w najbliższą niedzielę, 7 listopada o godz. 15.00 w łambinowickim kościele wygłosi na ten temat wykład.

Istotną częścią spotkania na cmentarzu były także informacje dyrektor Muzeum oraz Katarzyny Byry z Urzędu Gminy w Łambinowicach o pracach konserwatorskich i restauratorskich przy jenieckich grobach. Była to także okazja do wręczenia podziękowań państwu Adeli i Januszowi Brasielskim, którzy jako pierwsi przedstawiciele społeczności Łambinowic, w odpowiedzi na apel Muzeum, sfinansowali konserwację jednego z nagrobnych krzyży.

Wspólna modlitwa w intencji jeńców wojennych poprowadzona przez proboszcza parafii św. Marii Magdaleny w Łambinowicach, ks. Adama Ciosmaka, zakończyła spotkanie.

Prelegen Piotr...
Grupa osób stojąca...
Grupa osób stojąca...
Dwoje dorosłych i...
Grupa osób stojąca...
Grupa osób stojąca...
Grupa osób stojąca...
wstecz