„Łambinowickie Spotkanie Muzealne” – zapraszamy tuż po świętach

W pierwszą poświąteczną środę, 3 kwietnia, będziemy gościć w Łambinowicach Przemysława Badurę z Panteonu Górnośląskiego w Katowicach z prelekcją poświęconą dr. n. med. Tadeuszowi Pragłowskiemu.

Doktor Pragłowski jako specjalista w zakresie medycyny sądowej i patomorfologii, był pierwszym, polskim świadkiem odkrycia dokonanego przez Niemców w katyńskim lesie. Po powrocie z krótkiego rekonesansu podzielił się z kolegą, również pochodzącym z krakowskiego środowiska akademickiego dr. Marianem Wodzińskim, przypuszczeniem, iż ofiarami świeżo ujawnionej zbrodni są polscy oficerowie. Jeszcze wiosną 1943 r. do Katynia udała się powołana z inicjatywy Rady Głównej Opiekuńczej i Polskiego Czerwonego Krzyża dziewięcioosobowa komisja sądowo-lekarska, kierowana przez wspomnianego dr. Wodzińskiego. Tadeusz Pragłowski był w jej składzie.

Udział w pracach komisji mocno wpłynął na późniejsze życie lekarza, bowiem jako świadka widzącego ślady zbrodni katyńskiej dotknęły go systemowe reperkusje – m.in. blokowano mu awans naukowy, a także skłoniono do opuszczenia Krakowa i przeprowadzki na Śląsk. W nowym miejscu zdołał się jednak odnaleźć, związując się ze Śląską Akademią Medyczną i działając przez lata jako biegły sądowy. Jednak najważniejszy z perspektywy naszego Muzeum epizod zawodowy dr. Pragłowskiego miał miejsce niedługo po wojnie – w styczniu 1946 r., gdy w roli eksperta trafił do Łambinowic, by komisyjnie badać zbiorowe mogiły jenieckie.

Spotkanie odbędzie się zwyczajowo w łambinowickiej siedzibie Muzeum o godz. 17.00. Już 3 kwietnia – serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie - Doktor Tadeusz Pragłowski - w Katyniu i Łambinowicach

 

wstecz