Kwerendy w niemieckich archiwach

Rok 2020 r. nie był dobrym czasem dla nauki. Ograniczenie przemieszczania i zamknięcie archiwów oraz bibliotek zmusił nas do poprzestania wyłącznie na intensywnych kwerendach w zbiorach cyfrowych. Są one jednak coraz bogatsze, a tym samym również dla nas coraz bardziej wartościowe, np. jako źródło wiedzy o niemieckiej załodze obozów Lamsdorf podczas II wojny światowej.

Interesujące dane osobowe żołnierzy, przebieg kariery wojskowej, ale też powojenne losy obozowych komendantów, strażników czy medyków zatrudnionych przez Wehrmacht, pracownicy naszego Działu Naukowego znaleźli w aktach Bundesarchiv we Freiburgu i Berlinie-Reinickendorf. Badania nie są pionierskie. Były podejmowane przez naszych poprzedników, a niedawno, bo w 2018 r. dr Ewelina Klimczak opublikowała na łamach czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” artykuł Służba strażników Stalagu VIII B Lamsdorf w czasie II wojny światowej. Regulaminy i realia.

Przed nami jednak kolejne ciekawe informacje. W szóstym zeszycie Szkiców z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, przy którym prace wydawnicze dobiegają końca, Maria Bula z Działu Naukowego zaprezentuje tekst, w jakim zestawi wyniki swojej kwerendy w cyfrowych zbiorach niemieckich archiwów z księgą pamiątkową mjr. Waltera Kühna, komendanta obozu VIII F Lamsdorf, przechowywaną w IPN.

Książka już niebawem będzie do nabycia w naszym sklepie internetowym!

wstecz