Kwerenda w praskim archiwum

Do archiwum Muzeum są obecnie przekazywane efekty naszej trzydniowej kwerendy (7–9 września) w Wojskowym Archiwum Historycznym w Pradze (Historýcký Vojenský Archiv).

Zespół, który pracował w stolicy Czech, tworzyli przedstawiciele: Działu Naukowego – dr Piotr Stanek, Działu Edukacji i Wystaw – mgr Monika Sobczak oraz Sekcji Komunikacji i Wizerunku – mgr Dominik Marcinkowski. Ich praca polegała na wyszukiwaniu oraz cyfrowym zapisie dokumentacji wytworzonej przez kancelarię obozową stalagów Lamsdorf i podległego im obozu Teschen.

Obozowe archiwa trafiły do Pragi przypadkiem. Pod koniec II wojny światowej, na rozkaz ostatniego komendanta obozu w Teschen Obersta Alberta Thielebeina, dokumenty, w tym część przeniesionego po 1943 r. archiwum ze Stalagu VIII B Lamsdorf, Wehrmacht wysłał w głąb Protektoratu Czech i Moraw. W nieznanych bliżej okolicznościach, najprawdopodobniej podczas transportu ewakuacyjnego, dokumentacja została jednak porzucona i ostatecznie trafiła w ręce czeskich archiwistów.

Tegoroczna kwerenda jest kolejną, jaką pracownicy Muzeum odbyli w Wojskowym Archiwum Historycznym. Cieszymy się, że po długiej przerwie spowodowanej pandemią, dalej licząc się z obostrzeniami epidemicznymi, możemy wznowić prace źródłowe, które są nieodzowne w naszej działalności naukowej.

Mężczyzna w...
Mężczyzna w...
Kobieta stojąca...
Kilkanaście...
wstecz