Korespondencja jeniecka kpt. Kazimierza Lorenza

Dział Zbiorów i Konserwacji prowadzi zaawansowane prace badawcze i inwentaryzacyjne nad zbiorem korespondencji jenieckiej, którą 31 sierpnia br. przekazał Muzeum Jakub Terakowski.

Kolekcja zawiera egzemplarze listowników, kart pocztowych oraz fragmenty formularzy paczkowych z lat 1943–1945. Korespondencję tę prowadzili ze sobą kpt. sanitarny Kazimierz Lorenz (1896–1973), jeniec oflagów VI E Dorsten i VI B Dössel oraz Jadwiga Terakowska „wojenna mateczka”, babcia darczyńcy. Zbiór ma formę albumu.

Kpt. Kazimierz Lorenz to m.in. żołnierz Legionów Polskich i piłkarz drużyny Czarnych Lwów, wykładowca w przedwojennym Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie. W latach 1939–1945, wpierw będąc internowany w Rumunii, a następnie przetrzymywany w obozach jenieckich Wehrmachtu, pełnił funkcje związane z ochroną zdrowia. Tuż po zakończeniu niewoli był komendantem izby chorych w Polskim Ośrodku Wojskowym w Dössel.

Jadwiga Terakowska, pochodziła z szanowanej krakowskiej rodziny, w latach 30. XX w. prowadziła z mężem sklep z galanterią skórzaną. Jej synem był Janusz Terakowski, filolog, fotograf, rysownik, poeta, autor tekstów znanych piosenek, a wnukiem nasz Darczyńca – Jakub Terakowski, o którym piszemy więcej na naszym Facebooku.

Dziękujemy za przekazane pamiątki.

wstecz