Kolejny projekt zdobył dofinansowanie

Projekt „Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach” znalazł się na opublikowanej 9 maja br. liście projektów finansowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”. Teraz trwają prace nad umową. Kluczowy element projektu to kompleksowa inwentaryzacja i zmapowanie zachowanych materialnych pozostałości po obozach Lamsdorf/Łambinowice z lat 1870–1946.

Historia obozów Lamsdorf jest relatywnie dobrze poznana – to przedmiot studiów kilku dekad. Jednak ogół źródeł historycznych nie pozwala na pełną rekonstrukcję przestrzeni obozowych. Mogą w tym pomóc najnowocześniejsze metody badań archeologicznych, jak np. technologia LiDAR, wsparta analizą historycznych i współczesnych zdjęć lotniczych, zobrazowań satelitarnych oraz zachowanych planów, szkiców, pocztówek czy fotografii wykonanych na terenach obozów.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Zakłada także aktywne zaangażowanie lokalnej społeczności w proces naukowy. To właśnie wolontariusze będą mogli uczestniczyć w badaniach powierzchniowych oraz wykopaliskowych. Zakłada się również, że ważną częścią prac staną się kwerendy archiwalne i doświadczenie zawodowych historyków zajmujących się na co dzień problematyką jeniectwa w Łambinowicach.

Na dwuletni projekt Muzeum, w który jest mocno zaangażowane środowisko poznańskich archeologów, otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 560 740,00 zł.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony, ponieważ mamy zamiar relacjonować postęp prac.

 

wstecz