Jenieckie pamiątki rodziny Lubińskich

Do zbiorów Muzeum trafił zbiór pamiątek powiązanych z niewolą ppor. Andrzeja Lubińskiego, uczestnika wojny obronnej 1939 r. i jeńca oflagów: V C Colditz, II A Prenzlau, II E Neubrandenburg i II D Gross Born.

Cenny dar przekazał syn podporucznika, Marek Lubiński z Warszawy. Są wśród nich bardzo ciekawe obiekty, które dla muzealników stanowią prawdziwe rarytasy. Uwagę zwraca przede wszystkim kompletna praca dyplomowa. Jej temat – „Badanie inteligencji dzieci szkolnych. Zastosowanie metody i praktyczne korzyści” – podyktowany był wykształceniem ppor. Lubińskiego – przed wojną pracował on jako nauczyciel. Wyjątkowość opracowania polega na tym, że pomimo, iż w całości powstało w niewoli, jest niezwykle starannie przygotowane od strony naukowej, jak i estetycznej (piękna kaligrafia!).

Prócz wspomnianej pracy dyplomowej, w naszych zbiorach znalazły się: fotografie przedwojenne i z okresu niewoli, pocztówki poczt wewnątrzobozowych oflagów II E i II D, a także grafiki, z których najbardziej wyróżnia się portret matki jeńca, Zenaidy (mamy darczyńcy), wykonany ołówkiem na podstawie zdjęcia przez innego jeńca, ppor. Józefa Szepietowskiego. Ponadto: dokumenty, kalendarz kieszonkowy z notatkami oraz przedmioty związane z uczestnictwem w kursach obozowych, w tym protokoły z egzaminów końcowych na Wyższym Kursie Naukowym i Studium Pedagogiczno-Społecznym.

Darczyńcy serdecznie dziękujemy!

Fotografia z okresu niewoli należąca do ppor. Andrzeja Lubińskiego.
Fotografia z okresu...
Praca dyplomowa napisana podczas niewoli przez ppor. Andrzeja Lubińskiego.
Praca dyplomowa...
Kartki pocztowe wysłane z obozu przez ppor. Andrzeja Lubińskiego.
Kartki pocztowe...
Grafika powstała w niewoli, należąca do ppor. Andrzeja Lubińskiego.
Grafika narysowana...
wstecz