IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Miejsca po niemieckich obozach jenieckich…”

Czwarta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Miejsca po niemieckich obozach jenieckich w Polsce. Zapomniane czy odkrywane?” za nami.

W piątek, 17 listopada, w siedzibie Muzeum w Łambinowicach, a także online (https://bit.ly/3sIdfwQ) odbyła się po raz kolejny konferencja, której celem jest prezentacja stanu wiedzy o historii i obecnym stanie miejsc po niemieckich obozach jenieckich w naszym kraju. Naukowcy i regionaliści przedstawili w tym kontekście miejsca po: Stalagu Luft IV Gross Tychow dla lotników alianckich (dr hab. Michał Polak z Politechniki Koszalińskiej, Paweł Urbaniak z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu), Stalagu III C Alt Drewitz (dr hab. Przemysław Słowiński z Akademii im. Jakuba Paradyża), Stalagu XXI C Wollstein (Jarosław Rostkowski z Muzeum Regionalnego w Wolsztynie), Stalagu II D Stargard (dr hab. n. med. Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie), Stalagu 344 Lamsdorf (dr Dawid Kobiałka z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr Violetta Rezler-Wasielewska z Muzeum), oraz po oflagach II B Arnswalde, II C Woldenberg, II D Gros Born (prof. dr hab. Anna Matuchniak-Mystkowska z Uniwersytetu Łódzkiego).

Partnerem wydarzenia była Sieć „Liga Pamięci Jenieckiej”, reprezentowana przez przewodniczącego jej Rady, dr hab. Adama Szpaderskiego, prof. Uniwersytetu SWPS w Warszawie, który przedstawił ideę Sieci jako strategię zarządzania i współpracy środowisk zainteresowanych pamięcią o losach jeńców wojennych i w dyskusji z członkami-założycielami (https://www.cmjw.pl/siec-liga-pamieci-jenieckiej/) przeanalizował sukcesy i porażki w zarządzaniu pojenieckimi miejscami pamięci w kontekście poszukiwań rozwiązań i dobrych praktyk.

Istotnym punktem programu była również prezentacja działań i możliwości współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedstawiła je Magdalena Erdman, naczelnik Wydziału ds. Miejsc Pamięci Narodowej w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci. Ona także - reprezentując MKiDN - odznaczyła medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” Kingę Hartmann-Wóycicką, kierującą Radą Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura oraz Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura, które opiekuje się miejscem po Stalagu VIII A Görlitz (Zgorzelec). Wnioskodawcą przyznania medalu było nasze Muzeum.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział. Pani Kindze Hartmann-Wóycickiej – gratulujemy!

IV Ogólnoperenolska...
IV Ogólnoperenolska...
IV Ogólnoperenolska...
IV Ogólnoperenolska...
IV Ogólnoperenolska...
IV Ogólnoperenolska...
IV Ogólnoperenolska...
IV Ogólnoperenolska...
IV Ogólnoperenolska...
IV Ogólnoperenolska...
IV Ogólnoperenolska...
IV Ogólnoperenolska...
IV Ogólnoperenolska...
IV Ogólnoperenolska...
IV Ogólnoperenolska...
IV Ogólnoperenolska...
wstecz