Oko w oko z przyrodą… Zbliża się kolejne spotkanie w Łambinowicach

Czerwcowa odsłona „Łambinowickich Spotkań Muzealnych” jest ostatnią przed zbliżającymi się wakacjami. Odbędzie się w miejscu pamięci, nad którym opiekę sprawuje nasza instytucja. Spotkanie, zaplanowane na 8 czerwca (godz. 16.30), zatytułowane Oko w oko z przyrodą... w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach to wspaniała okazja do wędrówki, której przewodnikiem będzie Maciej Aleksandrowicz.

Zwiedzanie, na potrzeby którego zostaną udostępnione rowery oraz Melex, rozpocznie się przed budynkiem Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4. Stamtąd uczestnicy spotkania udadzą się na Stary Cmentarz Jeniecki, a następnie na teren sąsiadującego z nim niegdyś Stalagu VIII B (344) Lamsdorf. To tam wyraźnie dostrzegalna jest koegzystencja historii i przyrody, tworząca refleksyjną atmosferę miejsca, która niewątpliwie ma wpływ na jego odbiór przez zwiedzających.

Dodatkową zachętą do organizacji tej botaniczno-zoologicznej wędrówki, pod okiem przyrodnika (z wykształcenia sozologa, z zamiłowania ornitologa), zawodowo zawsze związanego z problematyką ochrony przyrody, współautora naszego wydawnictwa pt. Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Ścieżka historyczno-przyrodnicza, jest fakt, że rok 2022 został przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony Rokiem Botaniki.

Na kolejną już inicjatywę Muzeum, związaną z bardzo przez nas cenioną i szanowaną naturą, zapraszają prezes Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW dr Iwona Konopnicka oraz dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych dr Violetta Rezler-Wasielewska.

 

Pliki do pobrania

wstecz