Inwentaryzacja nowych kolekcji

W grudniu 2021 r., dzięki dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pieniądzom wrzucanym przez zwiedzających do skarbon w Muzeum został zrealizowany zakup dwóch kolekcji jenieckich artefaktów, które obecnie są poddawane pracom inwentaryzacyjnym.

Pierwsza kolekcja to sto jenieckich znaków tożsamości należących do żołnierzy przetrzymywanych przez Wehrmacht w Stalagu VIII B (344) Lamsdorf – materialne świadectwo bytności jeńców w kompleksie obozowym, który podczas II wojny światowej znajdował się w obecnym Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

Drugi ze zbiorów nie jest już tak jednorodny, choć tworzą go także jenieckie znaki tożsamości (11 sztuk), ale dotyczące oflagów II E Neubrandenburg, IV D Elsterhorst, VIII H Oberlangendorf oraz stalagów VIII C Sagan, 308 (VIII E) Neuhammer am Queis i Luft 6 Heydekrug. Obok nich w kolekcji uwagę zwraca puchar wykonany przez brytyjskich jeńców Stalagu VIII B Lamsdorf z łuski pocisku artyleryjskiego, z wyrytowanym symbolem Railways and Harbours Brigade i łacińską dewizą Semper paratus (Zawsze gotowi), jak również miedziany nóż z napisami Dulag 125 oraz Polozk 1942. Bardzo interesującym zabytkiem jest ponadto miedziany kociołek z 1893 r., należący do żołnierza carskiej armii w czasie I wojny światowej, bogato zdobiony rytami. Wśród miejscowości, które na nim widnieją, i w których były wówczas niemieckie obozy jenieckie, jest Lamsdorf. Kociołek wzbogaci nieliczną grupę muzealiów w zbiorach CMJW dotyczących historii naszego miejsca pamięci w latach 1914–1918. 

Łączna wartość zakupów to ponad 10 tys. zł. Dziękujemy tym, którzy umożliwili realizację obu transakcji!

Stalowy kociołek z...
Puchar wykonany z...
Nóż do papieru....
Stalowe jenieckie...
wstecz