Informator „Lamsdorf/Łambinowice. Archeologia miejsca pamięci”

Otwarcie wystawy „Lamsdorf/Łambinowice. Archeologia miejsca pamięci” już za nami. Ekspozycja prezentowana jest w Muzeum w Łambinowicach, a od 28 czerwca br. będzie ją można oglądać w Opolu, przy ul. Minorytów 3. Wystawie towarzyszy informator pod tym samym tytułem.

Publikacja ta to nie tylko przykuwający oko, pełen ilustracji materiał, ale również popularnonaukowe podsumowanie projektu badawczego, na którego kanwie wystawa powstawała. W ciągu dwóch lat (2022–2024) rozmaitych działań, realizowanych w ramach projektu „Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach”, wydarzyło się bardzo dużo, stąd spora, jak na informator, jego objętość: 60 stron. Niemniej jednak przystępny język i wspomniana bogata szata graficzna czynią lekturę zrozumiałą i prawdziwie wciągającą.

Autorzy informatora: dr Dawid Kobiałka, dr hab. Michał Pawleta, prof. UAM i dr Kamil Karski rysują krok po kroku obraz badań archeologicznych, historycznych i etnograficznych prowadzonych w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Dzielą się odkryciami – pokazują fotografie znalezisk oraz omawiają to, co udało się ustalić lub dookreślić w odniesieniu do dotychczasowych badań historycznych. Wprowadzenie do informatora napisała dyrektor Muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska, natomiast projekt graficzny to efekt pracy Marka Krajewskiego. Wydawnictwo można nabyć m.in. tutaj: https://bit.ly/4bGxA6z.

 

wstecz