Finał XXIX edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej. Podajemy Wyniki!

Dzisiaj, 1 kwietnia, w siedzibie Muzeum w Łambinowicach, odbył się finał XXIX edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”. Zgłosiło się do niego 46 uczniów z województwa opolskiego. Przesłuchania były prowadzone w trzech kategoriach wiekowych.

Wydarzenie zorganizowane przez Muzeum oraz Stowarzyszenie Przyjaciół CMJW we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nysie, zostało objęte honorowym patronatem: Wojewody Opolskiego – Sławomira Kłosowskiego, Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły, Starosty Nyskiego – Andrzeja Kruczkiewicza, a także Opolskiego Kuratora Oświaty – Michała Sieka. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowały: TVP Opole, Radio Opole, Radio DOXA, „Nowa Trybuna Opolska” oraz „Nowiny Nyskie”.

Recytatorów oceniało Jury, w którego gronie znaleźli się związani ze Śląskiem Opolskim literaci, aktorzy, filolodzy i pedagodzy: Edmund Borzemski, Leszek Malec, Beata Wnęk-Malec, Ludmiła Małgorzata Sobolewska, Monika Stanek, Bartosz Suwiński, Teodozja Świderska oraz Iwona Ratajczak.

Podkreślając wysoki poziom XXIX edycji konkursu, Jury przyznało nagrody.

W kategorii wiekowej 10–12 lat:
I nagrodę Magdalenie Bawełkiewicz, reprezentującej Szkołę Podstawową TAK w Opolu, przygotowanej przez panią Roksanę Rał-Niemeczek;
II nagrodę Antoninie Kicie, reprezentującej Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu, przygotowanej przez pana Adama Żołądzia;
III nagrodę Jagodzie Kowalczyk, reprezentującej Szkołę Podstawową nr 3 w Ozimku, przygotowanej przez panią Joannę Ciekalską;
Wyróżnienie Jakubowi Romanowskiemu, reprezentującemu Publiczną Szkołę Podstawową w Łubnianach, przygotowanemu przez panią Jolantę Begińską.

W kategorii wiekowej 13–15 lat:
I nagrodę Anastazji Podborowskiej, reprezentującej Szkołę Podstawową TAK w Opolu, przygotowanej przez panią Izabelę Zeman;
II nagrodę Emilii Jarosz reprezentującej Publiczną Szkołę Podstawową w Łambinowicach, przygotowanej przez panią Ilonę Karpińską;
III nagrodę Amelii Kicie, reprezentującej Szkołę Podstawową nr 3 w Ozimku, przygotowanej przez panią Marzenę Wolicką-Mazurkiewicz;
Wyróżnienie Annie Kowalczyk, reprezentującej Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Ozimku, przygotowaną przez panią Marzenę Wolicką-Mazurkiewicz.

W kategorii wiekowej 16–19 lat:
I nagrodę Marii Gawłowskiej, reprezentującej Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie, przygotowanej przez panią Lidię Rogowską;
II nagrodę Aleksandrze Sitnik, reprezentującej Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich, przygotowanej przez panią Dorotę Maćkulę;
III nagrodę Anecie Wieszali, reprezentującej Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu, przygotowanej przez panią Edytę Kościelak.

Jury konkursu postanowiło też dodatkowo wyróżnić uczestników.
W kategorii wiekowej 10–12 lat:
Michała Łapotę;
Julię Czubasiewicz.
W kategorii wiekowej 13–15 lat:
Wiktorię Wietrzykowską;
Olgę Bunkowską.
W kategorii wiekowej 16–19 lat:
Wiktorię Lubczyńską;
Kamilę Kałużę.

Ponadto nauczycieli, którzy przygotowali laureatów i osoby wyróżnione, uhonorowano listami gratulacyjnymi oraz nagrodami. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa, natomiast ich opiekunowie zaświadczenia.

Serdeczni gratulujemy!

Nasz konkurs wsparli:

Rafał Bartek – Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego
Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty
Andrzej Kruczkiewicz – Starosta Nyski
Dorota Koncewicz – Burmistrz Niemodlina
Andrzej Wesołowski – Burmistrz Tułowic
Janusz Wójcik – Burmistrz Korfantowa
Tomasz Karpiński – Wójt Gminy Łambinowice
Iwona Konopnicka – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
Daria Ogon – Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód
Rajmund Adamietz – Prezes Zarządu Adamietz Sp. z o.o.
Zbigniew Kosterkiewicz – Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach
Jan Sadowski – Prezes Zarządu INWESDIM sp. z o. o
Krzysztof Skrzypek – Prezes Zarządu Energopol Trade Opole Sp. z o. o
Elżbieta Szczepańska – Prezes Atomsystem s.c.

Dziękujemy!

 

Powitanie...
Występ jednej z...
Dwoje członków Jury...
Praca członków...
Czworo członków...
Leszek Malec i dr...
Beata Wnęk-Malec...
Dyrektor Muzeum...
Uczestnicy...
Uczestnicy...
Zdjęcie grupowe...
wstecz