Edukacyjnie wokół wystawy „Byli sąsiadami...”

Dzień po lokalnym wernisażu ekspozycji mobilnej Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady, 20 kwietnia odbyły się pierwsze związane z nią zajęcia edukacyjne. Starania Muzeum w tym zakresie wsparły: Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu oraz cztery opolskie licea.

W wydarzeniu wzięła udział młodzież z publicznych liceów ogólnokształcących nr: I, II i III oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, jak również osoby dorosłe, ponieważ – co dla nas bardzo ważne – do jednej z grup szkolnych dołączyło kilkoro uczestników niedosłyszących, którzy dzięki pracy tłumacza z Opolskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych mogli bez przeszkód skorzystać z  programu edukacyjnego.

Na każdą z grup czekały cztery spotkania z: dr Alicją Bartuś, która w naszej siedzibie przy ul. Minorytów 3 dzieliła się refleksjami na temat fenomenu pamięci społecznej oraz starała się uwrażliwić młodzież na to, skąd się bierze skrajna przemoc i jak nie pozostawać obojętnym wobec jej zwiastunów: stereotypów, ostracyzmu, nienawiści i dyskryminacji; z dr Renatą Kobylarz-Bułą, z-cą dyrektor CMJW, która z kolei na przykładzie losów jednego z oficerów Leona Szyfmana pokazywała, jak bardzo różniło się w czasie okupacji położenie żydowskiej ludności cywilnej od sytuacji, w jakiej znaleźli się Żydzi-żołnierze osadzeni w oflagach, z Aleksandrą Bielską, która w sąsiadującej z Muzeum bibliotece prowadziła inspirowane wystawą warsztaty Byli sąsiadami, a na końcu z Anną Szybą oprowadzającą po wystawie na placu Jana Pawła II – tam na uczestników czekała nie tylko rola słuchaczy, ale także zadanie praktyczne związane z treścią wystawy.

Dziękujemy wszystkim wymienionym osobom oraz nauczycielom za pomoc w sprawnej organizacji> Kolejne zajęcia w tej postaci –  11 maja br. Zapraszamy! 

Warsztaty...
Warsztaty...
Warsztaty...
Warsztaty...
Warsztaty...
Warsztaty...
Warsztaty...
Warsztaty...
wstecz