Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej

28 stycznia (niedziela) Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce zorganizował w Łambinowicach uroczystość upamiętniającą 73 rocznicę Tragedii Górnośląskiej. Główna jej część odbyła się na Cmentarzu Ofiar Obozu Pracy, gdzie przemówienia okolicznościowe wygłosili Sabine Haake – konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Ryszard Galla – poseł na Sejm RP, Roman Kollek – wicemarszałek województwa opolskiego oraz Bernard Gaida – przewodniczący ZNSSK. W swoich wystąpieniach wskazywali na ważną rolę, jaką w procesie poznawania historii i kształtowania tożsamości pełnią miejsca pamięci, także te poświęcone ofiarom wydarzeń określanych mianem Tragedii Górnośląskiej. Zwracali uwagę zarówno na konieczność materialnego upamiętnienia tych miejsc i troski o ich stan zachowania, jak również na potrzebę jak najczęstszego odwiedzania ich, zwłaszcza przez ludzi młodych. Wszystko po to, by budować porozumienie i przeciwdziałać nienawiści.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się do budynku muzeum w Łambinowicach, gdzie mieli okazję wysłuchać wykładu Joachima Makowskiego o zbrodni popełnionej przez żołnierzy Armii Czerwonej na cywilnych mieszkańcach Miechowic (obecnie dzielnica Bytomia) w styczniu 1945 r.

wstecz