Dzień Europy

Dzisiaj obchodzimy Dzień Europy, zwany także Dniem Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej. Jest on dla nas ważny ze względu na symbolikę Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, w granicach którego funkcjonuje i którym opiekuje się Muzeum, oraz ze względu na misję naszej instytucji. Doceniła to, o czym już Państwa informowaliśmy, Komisja Europejska, przyznając przed miesiącem sześciu obiektom w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach niezwykle prestiżowy Znak Dziedzictwa Europejskiego. Tym samym dołączyliśmy do 48 europejskich miejsc uhonorowanych w ten sposób.

Otrzymane wyróżnienie przyznawane jest obiektom, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju wartości stanowiących fundament integracji europejskiej. Miejsce pamięci, którym się opiekujemy, jest zaś unikatowym świadectwem losów ofiar konfliktów wojennych, i jako takie, niesie uniwersalne i międzypokoleniowe przesłanie na rzecz międzynarodowego pokoju i współistnienia.

Jedno z haseł Znaku Dziedzictwa Europejskiego brzmi: „Europa zaczyna się tutaj”. Warto więc pamiętać o łambinowickim dziedzictwie, ogarniając dziś myślą wszystkie kraje naszego kontynentu, także te pogrążone w konfliktach zbrojnych, sporach etnicznych lub religijnych.

Poniżej prezentujemy gratulacje otrzymane z tytułu przyznania nam Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

wstecz