Dyrektor Muzeum na seminarium „Miejsca Pamięci – potrzeby, wyzwania”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Uniwersytet SWPS zorganizowały seminarium poświęcone funkcjonowaniu, ochronie i zachowaniu miejsc pamięci. Obrady odbyły się 18 czerwca w Warszawie oraz w formule online.

Celem wydarzenia była wspólna refleksja i wymiana doświadczeń w obszarze związanym z opieką nad szeroko pojętymi miejscami pamięci. Do grupy tej należą zarówno muzea martyrologiczne, jak i rozproszone tablice, głazy pamiątkowe, groby oraz miejsca walk i męczeństwa. Uczestnicy seminarium wysłuchali wystąpień znawców tematu, którzy przedstawili szersze analizy i poszczególne studia przypadków. Obrady były także okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami instytucji kultury i samorządów, działaczami społecznymi i wszystkimi zainteresowanymi ochroną miejsc pamięci.

Wśród występujących byli m.in. Magdalena Erdman, naczelnik Wydziału Miejsc Pamięci Narodowej w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS w Warszawie i kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS, Tomasz Agejczyk, dyrektor Muzeum Miasta Malborka, Beata Buchwald, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie i Paweł Szudziński z Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

Muzeum reprezentowane było przez dyrektor, dr Violettę Rezler-Wasielewską, która wygłosiła referat pt. „Poznać, odkryć, zachować – efekty współpracy z archeologami. Przykład Łambinowic". Jej wypowiedzi towarzyszyło wystąpienie Katarzyny Byry, reprezentującej Gminę Łambinowice.

 

wstecz