Dyrektor Muzeum na konferencji muzeologicznej w Poznaniu

W dniach 1–3 czerwca br. odbywa się w Muzeum Narodowym w Poznaniu konferencja „Muzeum XXI wieku. W 100-lecie I zjazdu muzeów polskich w Poznaniu”. Nasze Muzeum reprezentuje dyrektor dr Violetta Rezler-Wasielewska, uczestnicząc w obradach w dniach 1–2 czerwca.

Sto lat temu w poznańskim muzeum spotkali się przedstawiciele 16 muzeów istniejących wówczas w siedmiu miejscowościach odradzającego się państwa polskiego. W ciągu trzech dni zjazdu odbyli cztery posiedzenia i podjęli 16 uchwał. Jedna z nich dotyczyła utworzenia Związku Polskich Muzeów Historyczno-Artystycznych.

Przypomnieniu tego wydarzenia służyła ogólnopolska konferencja muzeologiczna, którą zorganizowali: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Celem spotkania – jak założyli organizatorzy – była ocena polskiego muzealnictwa w minionym stuleciu, w szczególności prezentacja roli muzeów wielkopolskich w kształtowaniu tego obszaru kultury i dziedzictwa, oraz omówienie wyzwań, które stoją przed muzeami w Polsce u progu trzeciej dekady XXI w. 

 

 

wstecz