Dyrektor CMJW członkinią Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej

W kwietniu br. weszło w życie Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie powołania członków Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej.

Poprzednia Rada rozpoczęła kadencję w 2021 r. W jej składzie był jeden z opolskich muzealników – Jarosław Gałęza, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej. Tym razem regionalne środowisko będzie reprezentować podczas trzyletniej, trwającej do 2027 r., kadencji, dyrektor Muzeum dr Violetta Rezler-Wasielewska. Jednak to nie lokalizacja zarządzanej przez panią dyrektor placówki ma w tym przypadku kluczowe znaczenie, lecz fakt, że jest to instytucja powołana z myślą o opiece nad miejscem pamięci i systematycznie od lat zajmująca się naukowo tematyką jeniecką – w polskim ustawodawstwie wpisaną w kontekst martyrologiczny. Chodzi bowiem o to, by Rada w możliwie reprezentatywny sposób uwzględniała głosy muzeów o rozmaitej specyfice i problemach.

Poza przedstawicielką Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, od tego roku doradzać Ministerstwu w zakresie zarządzania, finansowania oraz polityki na płaszczyźnie muzealnictwa i kwestii związanych z miejscami pamięci narodowej, będą także m.in.: dr Piotr M. A. Cywiński i dr Tomasz Kranz, kierujący muzeami martyrolgicznymi w Oświęcimiu i Lublinie.

Fot. Dominika Wołk/MKiDN.

wstecz