Czekamy na zgłoszenia w konkursie „Póki nie jest za późno”

W tym roku wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół CMJW Muzeum organizuje po raz 16. Ogólnopolski Konkurs na Projekt Historyczny „Póki nie jest za późno”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 marca br., natomiast ogłoszenie wyników nastąpi 10 czerwca br.

Konkurs co roku przyciąga liczne grono uczniów i nauczycieli z całej Polski, z których część bierze w nim udział regularnie, doceniając zarówno samą jego ideę, jak i wysoki poziom merytoryczny. Poprzez tę dobrze już sprawdzoną formę współpracy ze środowiskiem szkolnym chcemy podsycić i wzmocnić zainteresowanie:

  • historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej;
  • historią oraz współczesnym stanem autentycznych miejsc historycznych, także nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób;
  • losami świadków historii bezpośrednio związanymi z miejscami zarówno upamiętnionymi, jak i nieupamiętnionymi w materialny sposób.

Tak zdefiniowane cele Konkursu jego uczestnicy powinni zrealizować poprzez rzetelne i oryginalne opracowanie zebranych samodzielnie źródeł historycznych, np. dokumentów pisanych, wspomnień i relacji ustnych, nagrań video i audio czy fotografii, natomiast prezentacja wyników jest dopuszczalna w formie: pracy pisemnej, audycji radiowej, filmu dokumentalnego lub paradokumentalnego, strony internetowej, prezentacji multimedialnej. Prace konkursowe mogą łączyć kilka z tych form, niemniej wówczas każda z nich powinna zachować adekwatne proporcje.

Zachęcamy do udziału i zapoznania się z załączonym poniżej Regulaminem Konkursu. Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na formalne definicje miejsca, obiektu i znaku pamięci narodowej. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają dr Michał Jakubik i mgr Urszula Lechicka z Działu Edukacji i Wystaw – tel. 77 434 34 75 lub 573 785 901.

Prace konkursowe wraz z niezbędną dokumentacją (skany dokumentów bądź oryginały) należy przesyłać pocztą elektroniczną lub za pomocą aplikacji umożliwiającej przesyłanie danych (np. wetransfer, google drive) na adres mailowy konkursnaprojekt@cmjw.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych – Dział Edukacji i Wystaw
ul. Muzealna 4
48–316 Łambinowice

 

wstecz