Byliśmy na konferencji w Muzeum Króla Jana III w Wilanowie

„System iArt – od idei do narzędzia” to tytuł dwudniowej konferencji organizowanej przez Muzeum Króla Jana III w Wilanowie w dniach 14–15 września, której celem było przedstawienie koncepcji nowoczesnego systemu służącego ewidencji zbiorów muzealnych.

Wydarzenie zainteresowało muzealników z całej Polski, wśród których nie zabrakło również przedstawicieli Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych – do Wilanowa udali się: dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor Muzeum, Iwona Cichoń-Halot, p.o. kierownika Archiwum oraz Andrzej Kern, specjalista IT.  

Podczas spotkania zaprezentowano nie tylko założenia projektu, ale także dokonano jego ewaluacji oraz przy znaczącym udziale pracowników Muzeum Narodowego w Szczecinie podzielono się doświadczeniami z użytkowania systemu w dużych, wielodziałowych instytucjach muzealnych. Ponieważ każde muzeum obowiązane jest do zarządzania własną kolekcją, konferencja była adresowana w dużej mierze do kadry zarządczej instytucji kultury i służyła dodatkowo omówieniu perspektyw współpracy w ramach konsorcjum muzeów oraz standaryzacji pracy.

Z Wilanowa wyjechaliśmy zainspirowani do nowych działań i współpracy. Dziękujemy za zaproszenie!

 

wstecz