Albumy dla Darczyńców

Zbiory Muzeum stale się powiększają, a znaczną ich część stanowią rodzinne pamiątki, które przekazywane są przez osoby prywatne, przede wszystkim w odpowiedzi na naszą zbiórkę pod hasłem „Ocalone pamiątki, zachowana pamięć”.

Po zdigitalizowaniu otrzymanych obiektów, darczyńcom przekazywane są albumy z wizerunkami pamiątek i numerami inwentarzowymi, a także płytą CD z ich zapisem cyfrowym. Tylko w latach 2020–2021 przesłaliśmy aż 52 egzemplarze albumów. Taka forma podziękowania jest bardzo ceniona przez ofiarodawców. Dowodzą tego liczne maile, listy, telefony, a nawet wizyty w Muzeum. W ostatnim czasie jest ich wszystkich szczególnie dużo, ponieważ do rąk darczyńców dotarła kolejna partia albumów.

Akcja „Ocalone pamiątki, zachowana pamięć trwa”! Przypominamy, że Muzeum przyjmuje wszelkiego rodzaju artefakty – przedmioty używane bądź wytworzone w niewoli, dokumenty, korespondencję, rysunki, fotografie, ubrania itp. – niezależnie od stanu zachowania. Za zbiórkę odpowiedzialny jest Dział Zbiorów i Konserwacji Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice, tel./fax +48 77 434 34 75, e-mail: .

wstecz