5 marca 1940 r. – początek zbrodni katyńskiej

Dzisiaj przypada 83. rocznica zbrodniczej decyzji zamordowania polskich oficerów w Katyniu. 5 marca 1940 r. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego radzieckiej partii komunistycznej (WKPb), na czele z Józefem Stalinem, podjęło decyzję, zgodnie z którą polscy obywatele, w tym 14,7 tys. jeńców wojennych, miało zostać zamordowanych bez wyroku sądowego.

Tragiczna w skutkach decyzja dotyczyła przede wszystkim polskich jeńców wojennych z obozów specjalnych NKWD (Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków), a także osób przetrzymywanych w więzieniach NKWD na terenach wschodnich województw przedwojennej Polski, tj. zachodniej Białorusi i Ukrainy. Jej następstwem były wydarzenia, określane mianem zbrodni katyńskiej.

Wśród ofiar zbrodni katyńskiej są policjanci, także ze Śląska. To im poświęcona jest wystawa czasowa „Zgładzona formacja. Policja Województwa Śląskiego 1922–1939”, której uroczyste otwarcie odbędzie się jutro, 6 marca o godz. 13.00, w naszej opolskiej siedzibie.

Zbrodnia katyńska, wraz z funkcjonowaniem radzieckiego i niemieckiego systemu jenieckiego stanowi ważną część pracy naukowo-edukacyjnej Muzeum, a jedną ze stałych wystaw prezentowanych w Łambinowicach jest ekspozycja pt. „Jeńcy polscy w ZSRR”, poświęcona polskim żołnierzom przetrzymywanym w latach 1939–1941 w niewoli radzieckiej.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania.

 

wstecz